การศึกษาคุณภาพและสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาคุณภาพและสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณภาพและสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา
ผู้แต่งร่วม :
-

วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา. 2535. การศึกษาคุณภาพและสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา. (2535) การศึกษาคุณภาพและสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา. การศึกษาคุณภาพและสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.

วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา. (2535) การศึกษาคุณภาพและสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.