พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มาริสา ไกรฤกษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

มาริสา ไกรฤกษ์,มาริสา ไกรฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. 2534. พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์. ขอนแก่น:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1991.6

มาริสา ไกรฤกษ์,มาริสา ไกรฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. (2534) พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1991.6

มาริสา ไกรฤกษ์,มาริสา ไกรฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์. ขอนแก่น:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1991.6

มาริสา ไกรฤกษ์,มาริสา ไกรฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. (2534) พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1991.6

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0