ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติของคนงานเรื่องโรคเอดส์ ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติของคนงานเรื่องโรคเอดส์ ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อเรื่อง :
ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติของคนงานเรื่องโรคเอดส์ ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พริ้มเพรา สาครชัยพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

พริ้มเพรา สาครชัยพิทักษ์. 2536. ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติของคนงานเรื่องโรคเอดส์ ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล;

พริ้มเพรา สาครชัยพิทักษ์. (2536) ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติของคนงานเรื่องโรคเอดส์ ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

พริ้มเพรา สาครชัยพิทักษ์. ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติของคนงานเรื่องโรคเอดส์ ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

พริ้มเพรา สาครชัยพิทักษ์. (2536) ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติของคนงานเรื่องโรคเอดส์ ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0