การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การป้องกันโรคและการกำจัดพยาธิภายนอก
การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การป้องกันโรคและการกำจัดพยาธิภายนอก
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การป้องกันโรคและการกำจัดพยาธิภายนอก
ปี :
2529
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
ผู้แต่งร่วม :
บัญญัติ เหล่าไพบูลย์

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล,บัญญัติ เหล่าไพบูลย์. 2529. การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การป้องกันโรคและการกำจัดพยาธิภายนอก. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล,บัญญัติ เหล่าไพบูลย์. (2529) การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การป้องกันโรคและการกำจัดพยาธิภายนอก. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล,บัญญัติ เหล่าไพบูลย์. การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การป้องกันโรคและการกำจัดพยาธิภายนอก. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล,บัญญัติ เหล่าไพบูลย์. (2529) การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การป้องกันโรคและการกำจัดพยาธิภายนอก. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0