การศึกษาหาประสิทธิภาพ ของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษ ที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว
การศึกษาหาประสิทธิภาพ ของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษ ที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาหาประสิทธิภาพ ของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษ ที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชินโอสถ หัสบำเรอ
ผู้แต่งร่วม :
-

ชินโอสถ หัสบำเรอ. 2528. การศึกษาหาประสิทธิภาพ ของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษ ที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว. กรุงเทพฯ:กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย;

ชินโอสถ หัสบำเรอ. (2528) การศึกษาหาประสิทธิภาพ ของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษ ที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว. กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย:กรุงเทพฯ.

ชินโอสถ หัสบำเรอ. การศึกษาหาประสิทธิภาพ ของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษ ที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว. กรุงเทพฯ:กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย, 2528. Print.

ชินโอสถ หัสบำเรอ. (2528) การศึกษาหาประสิทธิภาพ ของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษ ที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว. กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0