ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม
ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม
ชื่อเรื่อง :
ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุบล จ๋วงพานิช
ผู้แต่งร่วม :
-

อุบล จ๋วงพานิช. 2536. ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อุบล จ๋วงพานิช. (2536) ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

อุบล จ๋วงพานิช. ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.

อุบล จ๋วงพานิช. (2536) ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0