เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า
เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง :
เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประพันธ์ ศิริพลับพลา
ผู้แต่งร่วม :
-

ประพันธ์ ศิริพลับพลา. 2530. เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า. เชียงใหม่:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประพันธ์ ศิริพลับพลา. (2530) เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประพันธ์ ศิริพลับพลา. เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า. เชียงใหม่:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประพันธ์ ศิริพลับพลา. (2530) เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0