ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไปภาพหลังเรียนโปรแกรมการเผชิญปัญหาชีวิต
ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไปภาพหลังเรียนโปรแกรมการเผชิญปัญหาชีวิต
ชื่อเรื่อง :
ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไปภาพหลังเรียนโปรแกรมการเผชิญปัญหาชีวิต
ปี :
2523
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้แต่งร่วม :
ปิญากรณ์ ชุตังกร

ดรุณี รุจกรกานต์,ปิญากรณ์ ชุตังกร. 2523. ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไปภาพหลังเรียนโปรแกรมการเผชิญปัญหาชีวิต. ขอนแก่น:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ดรุณี รุจกรกานต์,ปิญากรณ์ ชุตังกร. (2523) ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไปภาพหลังเรียนโปรแกรมการเผชิญปัญหาชีวิต. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ดรุณี รุจกรกานต์,ปิญากรณ์ ชุตังกร. ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไปภาพหลังเรียนโปรแกรมการเผชิญปัญหาชีวิต. ขอนแก่น:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2523. Print.

ดรุณี รุจกรกานต์,ปิญากรณ์ ชุตังกร. (2523) ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไปภาพหลังเรียนโปรแกรมการเผชิญปัญหาชีวิต. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.