การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์
การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์
ชื่อเรื่อง :
การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. 2533. การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. (2533) การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. (2533) การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0