ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม (0.35 ม.x 0.35 ม.)ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง
ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม (0.35 ม.x 0.35 ม.)ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม (0.35 ม.x 0.35 ม.)ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บรรเจิด กาญจนเจตนี
ผู้แต่งร่วม :
-

บรรเจิด กาญจนเจตนี. 2532. ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม (0.35 ม.x 0.35 ม.)ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บรรเจิด กาญจนเจตนี. (2532) ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม (0.35 ม.x 0.35 ม.)ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บรรเจิด กาญจนเจตนี. ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม (0.35 ม.x 0.35 ม.)ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บรรเจิด กาญจนเจตนี. (2532) ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม (0.35 ม.x 0.35 ม.)ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0