อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และคุณภาพของผลแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Ein shemer
อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และคุณภาพของผลแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Ein shemer
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และคุณภาพของผลแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Ein shemer
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิจิตร ศรีปินตา
ผู้แต่งร่วม :
-

พิจิตร ศรีปินตา. 2533. อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และคุณภาพของผลแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Ein shemer. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิจิตร ศรีปินตา. (2533) อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และคุณภาพของผลแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Ein shemer . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิจิตร ศรีปินตา. อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และคุณภาพของผลแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Ein shemer. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิจิตร ศรีปินตา. (2533) อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และคุณภาพของผลแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Ein shemer . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0