ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดิน และการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี
ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดิน และการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี
ชื่อเรื่อง :
ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดิน และการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สาธิต อารีรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สาธิต อารีรักษ์. 2531. ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดิน และการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สาธิต อารีรักษ์. (2531) ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดิน และการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สาธิต อารีรักษ์. ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดิน และการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สาธิต อารีรักษ์. (2531) ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดิน และการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด ที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=