การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดิเรก มานะพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ดิเรก มานะพงษ์. 2532. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531. เชียงใหม่:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ;

ดิเรก มานะพงษ์. (2532) การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ:เชียงใหม่.

ดิเรก มานะพงษ์. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531. เชียงใหม่:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ, 2532. Print.

ดิเรก มานะพงษ์. (2532) การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0