การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง
ผู้แต่งร่วม :
วรรณวิไล อธิวาสน์พงศ์
รหัสดีโอไอ :

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง,วรรณวิไล อธิวาสน์พงศ์. 2532. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1989.1

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง,วรรณวิไล อธิวาสน์พงศ์. (2532) การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1989.1

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง,วรรณวิไล อธิวาสน์พงศ์. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1989.1

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง,วรรณวิไล อธิวาสน์พงศ์. (2532) การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.1989.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0