โครงการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
โครงการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
โครงการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
ปี :
2529
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิทธิพร ภิรมย์รื่น
ผู้แต่งร่วม :
-

สิทธิพร ภิรมย์รื่น,สิทธิพร ภิรมย์รื่น..[และคนอื่นๆ]. 2529. โครงการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร;

สิทธิพร ภิรมย์รื่น,สิทธิพร ภิรมย์รื่น..[และคนอื่นๆ]. (2529) โครงการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ.

สิทธิพร ภิรมย์รื่น,สิทธิพร ภิรมย์รื่น..[และคนอื่นๆ]. โครงการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529. Print.

สิทธิพร ภิรมย์รื่น,สิทธิพร ภิรมย์รื่น..[และคนอื่นๆ]. (2529) โครงการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0