การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์โดยใช้วัสดุจากท่อระบายมูล จากการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์โดยใช้วัสดุจากท่อระบายมูล จากการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มผสมผสาน
ชื่อเรื่อง :
การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์โดยใช้วัสดุจากท่อระบายมูล จากการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มผสมผสาน
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เปรมจิตต์ แทนสถิตย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เปรมจิตต์ แทนสถิตย์. 2528. การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์โดยใช้วัสดุจากท่อระบายมูล จากการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มผสมผสาน. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1985.1

เปรมจิตต์ แทนสถิตย์. (2528) การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์โดยใช้วัสดุจากท่อระบายมูล จากการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มผสมผสาน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1985.1

เปรมจิตต์ แทนสถิตย์. การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์โดยใช้วัสดุจากท่อระบายมูล จากการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มผสมผสาน. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1985.1

เปรมจิตต์ แทนสถิตย์. (2528) การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์โดยใช้วัสดุจากท่อระบายมูล จากการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มผสมผสาน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1985.1

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS