ผลกระทบของการกลั่นตัวของไอน้ำระหว่างการขนย้ายออกจากห้องเย็น ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ผลกระทบของการกลั่นตัวของไอน้ำระหว่างการขนย้ายออกจากห้องเย็น ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการกลั่นตัวของไอน้ำระหว่างการขนย้ายออกจากห้องเย็น ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดุสิต สุทธินนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

ดุสิต สุทธินนท์. 2531. ผลกระทบของการกลั่นตัวของไอน้ำระหว่างการขนย้ายออกจากห้องเย็น ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ดุสิต สุทธินนท์. (2531) ผลกระทบของการกลั่นตัวของไอน้ำระหว่างการขนย้ายออกจากห้องเย็น ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ดุสิต สุทธินนท์. ผลกระทบของการกลั่นตัวของไอน้ำระหว่างการขนย้ายออกจากห้องเย็น ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

ดุสิต สุทธินนท์. (2531) ผลกระทบของการกลั่นตัวของไอน้ำระหว่างการขนย้ายออกจากห้องเย็น ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0