ผลของการดูแลเต้านมและหัวนมในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ต่อการเกิดภาวะหัวนมแตก
ผลของการดูแลเต้านมและหัวนมในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ต่อการเกิดภาวะหัวนมแตก
ชื่อเรื่อง :
ผลของการดูแลเต้านมและหัวนมในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ต่อการเกิดภาวะหัวนมแตก
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมหทัย อุสสหตานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

สมหทัย อุสสหตานนท์. 2531. ผลของการดูแลเต้านมและหัวนมในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ต่อการเกิดภาวะหัวนมแตก. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมหทัย อุสสหตานนท์. (2531) ผลของการดูแลเต้านมและหัวนมในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ต่อการเกิดภาวะหัวนมแตก . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมหทัย อุสสหตานนท์. ผลของการดูแลเต้านมและหัวนมในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ต่อการเกิดภาวะหัวนมแตก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมหทัย อุสสหตานนท์. (2531) ผลของการดูแลเต้านมและหัวนมในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ต่อการเกิดภาวะหัวนมแตก . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=