การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สง่า บูรณรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สง่า บูรณรักษ์. 2537. การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สง่า บูรณรักษ์. (2537) การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สง่า บูรณรักษ์. การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สง่า บูรณรักษ์. (2537) การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0