ระบบบัญชีโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการ
ระบบบัญชีโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการ
ชื่อเรื่อง :
ระบบบัญชีโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการ
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชัยยันต์ สิบพันทา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ชัยยันต์ สิบพันทา. 2532. ระบบบัญชีโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1989.123

ชัยยันต์ สิบพันทา. (2532) ระบบบัญชีโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1989.123

ชัยยันต์ สิบพันทา. ระบบบัญชีโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1989.123

ชัยยันต์ สิบพันทา. (2532) ระบบบัญชีโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1989.123

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0