การศึกษาความคิดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครูและผู้ให้การอบรม
การศึกษาความคิดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครูและผู้ให้การอบรม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความคิดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครูและผู้ให้การอบรม
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทองคำ บ่อคำ
ผู้แต่งร่วม :
-

ทองคำ บ่อคำ. 2530. การศึกษาความคิดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครูและผู้ให้การอบรม. พิษณุโลก:วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม;

ทองคำ บ่อคำ. (2530) การศึกษาความคิดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครูและผู้ให้การอบรม. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

ทองคำ บ่อคำ. การศึกษาความคิดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครูและผู้ให้การอบรม. พิษณุโลก:วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2530. Print.

ทองคำ บ่อคำ. (2530) การศึกษาความคิดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครูและผู้ให้การอบรม. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0