ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำสวนส้มเขียวหวานของเกษตรกร แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำสวนส้มเขียวหวานของเกษตรกร แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำสวนส้มเขียวหวานของเกษตรกร แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปทุมมาศ แดงบุบผา
ผู้แต่งร่วม :
-

ปทุมมาศ แดงบุบผา. 2536. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำสวนส้มเขียวหวานของเกษตรกร แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปทุมมาศ แดงบุบผา. (2536) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำสวนส้มเขียวหวานของเกษตรกร แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ปทุมมาศ แดงบุบผา. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำสวนส้มเขียวหวานของเกษตรกร แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.

ปทุมมาศ แดงบุบผา. (2536) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำสวนส้มเขียวหวานของเกษตรกร แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0