การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม
การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จำเนียร สัตยาพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-

จำเนียร สัตยาพันธุ์,จำเนียร สัตยาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. 2528. การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จำเนียร สัตยาพันธุ์,จำเนียร สัตยาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. (2528) การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จำเนียร สัตยาพันธุ์,จำเนียร สัตยาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จำเนียร สัตยาพันธุ์,จำเนียร สัตยาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. (2528) การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ในช่วงปี 2521-2527
กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร