การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณพร แจ้งปิยะรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

วรรณพร แจ้งปิยะรัตน์. 2536. การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร. สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วรรณพร แจ้งปิยะรัตน์. (2536) การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วรรณพร แจ้งปิยะรัตน์. การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

วรรณพร แจ้งปิยะรัตน์. (2536) การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0