บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย
บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย
ปี :
2520
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธรรมนูญ ลัดพลี
ผู้แต่งร่วม :
-

ธรรมนูญ ลัดพลี. 2520. บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรรมนูญ ลัดพลี. (2520) บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรรมนูญ ลัดพลี. บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรรมนูญ ลัดพลี. (2520) บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0