ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ชื่อเรื่อง :
ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไพฑูรย์ บุญประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ไพฑูรย์ บุญประเสริฐ. 2536. ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1993.221

ไพฑูรย์ บุญประเสริฐ. (2536) ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1993.221

ไพฑูรย์ บุญประเสริฐ. ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1993.221

ไพฑูรย์ บุญประเสริฐ. (2536) ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1993.221