ชุมสายโทรศัพท์ระบบ พีซีเอ็ม ทีดีเอ็มและเอสพีซี ขนาด 120 คู่สาย
ชุมสายโทรศัพท์ระบบ พีซีเอ็ม ทีดีเอ็มและเอสพีซี ขนาด 120 คู่สาย
ชื่อเรื่อง :
ชุมสายโทรศัพท์ระบบ พีซีเอ็ม ทีดีเอ็มและเอสพีซี ขนาด 120 คู่สาย
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ราชพร เขียนประสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ราชพร เขียนประสิทธิ์. 2533. ชุมสายโทรศัพท์ระบบ พีซีเอ็ม ทีดีเอ็มและเอสพีซี ขนาด 120 คู่สาย. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ราชพร เขียนประสิทธิ์. (2533) ชุมสายโทรศัพท์ระบบ พีซีเอ็ม ทีดีเอ็มและเอสพีซี ขนาด 120 คู่สาย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ราชพร เขียนประสิทธิ์. ชุมสายโทรศัพท์ระบบ พีซีเอ็ม ทีดีเอ็มและเอสพีซี ขนาด 120 คู่สาย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ราชพร เขียนประสิทธิ์. (2533) ชุมสายโทรศัพท์ระบบ พีซีเอ็ม ทีดีเอ็มและเอสพีซี ขนาด 120 คู่สาย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0