อิทธิพลของผงซักฟอกต่อปริมาณของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก
อิทธิพลของผงซักฟอกต่อปริมาณของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของผงซักฟอกต่อปริมาณของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วสันต์ ต้นไหม
ผู้แต่งร่วม :
-

วสันต์ ต้นไหม. 2532. อิทธิพลของผงซักฟอกต่อปริมาณของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วสันต์ ต้นไหม. (2532) อิทธิพลของผงซักฟอกต่อปริมาณของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วสันต์ ต้นไหม. อิทธิพลของผงซักฟอกต่อปริมาณของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.

วสันต์ ต้นไหม. (2532) อิทธิพลของผงซักฟอกต่อปริมาณของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0