ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง
ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุมาภรณ์ คงอุไร
ผู้แต่งร่วม :
-

อุมาภรณ์ คงอุไร. 2536. ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2536) ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุมาภรณ์ คงอุไร. ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2536) ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0