วิธีการสกัดฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต เพื่อบ่งบอกค่ารับประกันสูตรปุ๋ยที่เชื่อถือได้ ของหินฟอสเฟตเมื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง
วิธีการสกัดฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต เพื่อบ่งบอกค่ารับประกันสูตรปุ๋ยที่เชื่อถือได้ ของหินฟอสเฟตเมื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง
ชื่อเรื่อง :
วิธีการสกัดฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต เพื่อบ่งบอกค่ารับประกันสูตรปุ๋ยที่เชื่อถือได้ ของหินฟอสเฟตเมื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุภรัตน์ จิตต์จำนง
ผู้แต่งร่วม :
-

ศุภรัตน์ จิตต์จำนง. 2536. วิธีการสกัดฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต เพื่อบ่งบอกค่ารับประกันสูตรปุ๋ยที่เชื่อถือได้ ของหินฟอสเฟตเมื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศุภรัตน์ จิตต์จำนง. (2536) วิธีการสกัดฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต เพื่อบ่งบอกค่ารับประกันสูตรปุ๋ยที่เชื่อถือได้ ของหินฟอสเฟตเมื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศุภรัตน์ จิตต์จำนง. วิธีการสกัดฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต เพื่อบ่งบอกค่ารับประกันสูตรปุ๋ยที่เชื่อถือได้ ของหินฟอสเฟตเมื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศุภรัตน์ จิตต์จำนง. (2536) วิธีการสกัดฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต เพื่อบ่งบอกค่ารับประกันสูตรปุ๋ยที่เชื่อถือได้ ของหินฟอสเฟตเมื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0