การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อ่อนแก้ว วังกาวี
ผู้แต่งร่วม :
-

อ่อนแก้ว วังกาวี. 2532. การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อ่อนแก้ว วังกาวี. (2532) การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อ่อนแก้ว วังกาวี. การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

อ่อนแก้ว วังกาวี. (2532) การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0