การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณ โดยวิธีการทางนอน-พาราเมตริกในการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ
การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณ โดยวิธีการทางนอน-พาราเมตริกในการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณ โดยวิธีการทางนอน-พาราเมตริกในการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัชนี ลีลาดี
ผู้แต่งร่วม :
-

พัชนี ลีลาดี. 2536. การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณ โดยวิธีการทางนอน-พาราเมตริกในการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พัชนี ลีลาดี. (2536) การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณ โดยวิธีการทางนอน-พาราเมตริกในการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พัชนี ลีลาดี. การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณ โดยวิธีการทางนอน-พาราเมตริกในการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.

พัชนี ลีลาดี. (2536) การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณ โดยวิธีการทางนอน-พาราเมตริกในการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0