ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชูชาติ บุญยัง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ชูชาติ บุญยัง. 2536. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1993.119

ชูชาติ บุญยัง. (2536) ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1993.119

ชูชาติ บุญยัง. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1993.119

ชูชาติ บุญยัง. (2536) ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1993.119

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0