ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของคณะกรรมการสภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของคณะกรรมการสภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของคณะกรรมการสภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุชิต อิสริยเมตต์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อนุชิต อิสริยเมตต์. 2536. ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของคณะกรรมการสภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1993.327

อนุชิต อิสริยเมตต์. (2536) ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของคณะกรรมการสภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1993.327

อนุชิต อิสริยเมตต์. ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของคณะกรรมการสภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1993.327

อนุชิต อิสริยเมตต์. (2536) ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของคณะกรรมการสภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1993.327

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0