การทำนายอายุการเก็บมะม่วงหิมพานต์ทอดบรรจุในถุงลามิเนต
การทำนายอายุการเก็บมะม่วงหิมพานต์ทอดบรรจุในถุงลามิเนต
ชื่อเรื่อง :
การทำนายอายุการเก็บมะม่วงหิมพานต์ทอดบรรจุในถุงลามิเนต
ปี :
2536
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรรณา ตั้งเจริญชัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

วรรณา ตั้งเจริญชัย,วรรณา ตั้งเจริญชัย..[และคนอื่นๆ]. 2536. การทำนายอายุการเก็บมะม่วงหิมพานต์ทอดบรรจุในถุงลามิเนต. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1993.4

วรรณา ตั้งเจริญชัย,วรรณา ตั้งเจริญชัย..[และคนอื่นๆ]. (2536) การทำนายอายุการเก็บมะม่วงหิมพานต์ทอดบรรจุในถุงลามิเนต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1993.4

วรรณา ตั้งเจริญชัย,วรรณา ตั้งเจริญชัย..[และคนอื่นๆ]. การทำนายอายุการเก็บมะม่วงหิมพานต์ทอดบรรจุในถุงลามิเนต. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1993.4

วรรณา ตั้งเจริญชัย,วรรณา ตั้งเจริญชัย..[และคนอื่นๆ]. (2536) การทำนายอายุการเก็บมะม่วงหิมพานต์ทอดบรรจุในถุงลามิเนต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1993.4

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0