การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์
การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์
ปี :
2529
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพรัช ทาบสีแพร
ผู้แต่งร่วม :
พินิจ หวังสมนึก

ไพรัช ทาบสีแพร,พินิจ หวังสมนึก. 2529. การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพรัช ทาบสีแพร,พินิจ หวังสมนึก. (2529) การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพรัช ทาบสีแพร,พินิจ หวังสมนึก. การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพรัช ทาบสีแพร,พินิจ หวังสมนึก. (2529) การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0