การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก
การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง :
การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประยูร วรจิตต์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ประยูร วรจิตต์. 2537. การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1994.5

ประยูร วรจิตต์. (2537) การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1994.5

ประยูร วรจิตต์. การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1994.5

ประยูร วรจิตต์. (2537) การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.1994.5

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0