การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กณิษฐา สังคะหะ
ผู้แต่งร่วม :
กอบบุญ นาคะเกษียร, เฟื่องฟ้า จันทนิยม

กณิษฐา สังคะหะ and others. 2527. การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กณิษฐา สังคะหะ and others. (2527) การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

กณิษฐา สังคะหะ and others. การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527. Print.

กณิษฐา สังคะหะ and others. (2527) การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0