การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กณิษฐา สังคะหะ
ผู้แต่งร่วม :
กอบบุญ นาคะเกษียร, เฟื่องฟ้า จันทนิยม

กณิษฐา สังคะหะ and others. 2527. การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กณิษฐา สังคะหะ and others. (2527) การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กณิษฐา สังคะหะ and others. การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กณิษฐา สังคะหะ and others. (2527) การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=