การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ (พ.ศ.2481-2535)
การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ (พ.ศ.2481-2535)
ชื่อเรื่อง :
การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ (พ.ศ.2481-2535)
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุปรากร เศตะพราหมณ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อุปรากร เศตะพราหมณ์. 2537. การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ (พ.ศ.2481-2535). บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.15

อุปรากร เศตะพราหมณ์. (2537) การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ (พ.ศ.2481-2535) . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.15

อุปรากร เศตะพราหมณ์. การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ (พ.ศ.2481-2535). . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.15

อุปรากร เศตะพราหมณ์. (2537) การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ (พ.ศ.2481-2535) . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.15

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0