ผลการทดลองสอนการเปล่งเสียงสูง กลาง ต่ำ โดยใช้อุปกรณ์สอนพูด "กนก-1" กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน...
ผลการทดลองสอนการเปล่งเสียงสูง กลาง ต่ำ โดยใช้อุปกรณ์สอนพูด "กนก-1" กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน...
ชื่อเรื่อง :
ผลการทดลองสอนการเปล่งเสียงสูง กลาง ต่ำ โดยใช้อุปกรณ์สอนพูด "กนก-1" กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน...
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกวรรณ ชัยชาญ
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกวรรณ ชัยชาญ. 2533. ผลการทดลองสอนการเปล่งเสียงสูง กลาง ต่ำ โดยใช้อุปกรณ์สอนพูด "กนก-1" กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน.. , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร;

กนกวรรณ ชัยชาญ. (2533) ผลการทดลองสอนการเปล่งเสียงสูง กลาง ต่ำ โดยใช้อุปกรณ์สอนพูด "กนก-1" กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน.. . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ.

กนกวรรณ ชัยชาญ. ผลการทดลองสอนการเปล่งเสียงสูง กลาง ต่ำ โดยใช้อุปกรณ์สอนพูด "กนก-1" กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน.. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533.

กนกวรรณ ชัยชาญ. (2533) ผลการทดลองสอนการเปล่งเสียงสูง กลาง ต่ำ โดยใช้อุปกรณ์สอนพูด "กนก-1" กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน.. . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS