ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณ หลายช่วงเวลาภายใต้ความไม่แน่นอน
ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณ หลายช่วงเวลาภายใต้ความไม่แน่นอน
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณ หลายช่วงเวลาภายใต้ความไม่แน่นอน
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติรัตน์ ลีละหุต
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กิตติรัตน์ ลีละหุต. 2537. ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณ หลายช่วงเวลาภายใต้ความไม่แน่นอน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.168

กิตติรัตน์ ลีละหุต. (2537) ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณ หลายช่วงเวลาภายใต้ความไม่แน่นอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.168

กิตติรัตน์ ลีละหุต. ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณ หลายช่วงเวลาภายใต้ความไม่แน่นอน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.168

กิตติรัตน์ ลีละหุต. (2537) ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณ หลายช่วงเวลาภายใต้ความไม่แน่นอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.168

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0