ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน
ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน
ปี :
2537
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีระ ศรีธรรมรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีระ ศรีธรรมรักษ์. 2537. ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีระ ศรีธรรมรักษ์. (2537) ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีระ ศรีธรรมรักษ์. ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีระ ศรีธรรมรักษ์. (2537) ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0