สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีน ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีน ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
ชื่อเรื่อง :
สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีน ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อภิวัน อินศร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อภิวัน อินศร. 2537. สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีน ในขณะขับขี่ยานพาหนะ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.68

อภิวัน อินศร. (2537) สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีน ในขณะขับขี่ยานพาหนะ (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.68

อภิวัน อินศร. สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีน ในขณะขับขี่ยานพาหนะ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.68

อภิวัน อินศร. (2537) สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีน ในขณะขับขี่ยานพาหนะ (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.68

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0