การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายต้านทานแมลง
การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายต้านทานแมลง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายต้านทานแมลง
ปี :
2529
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
งามชื่น รัตนดิลก
ผู้แต่งร่วม :
ประภารัจ หอมจันทน์, พนอ ปริกสุวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

งามชื่น รัตนดิลก. 2529. การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายต้านทานแมลง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

งามชื่น รัตนดิลก. (2529) การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายต้านทานแมลง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

งามชื่น รัตนดิลก. การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายต้านทานแมลง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

งามชื่น รัตนดิลก. (2529) การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายต้านทานแมลง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0