การพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เผด็จ วัฒนะภูติ
ผู้แต่งร่วม :
-

เผด็จ วัฒนะภูติ. 2533. การพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร;

เผด็จ วัฒนะภูติ. (2533) การพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

เผด็จ วัฒนะภูติ. การพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2533. Print.

เผด็จ วัฒนะภูติ. (2533) การพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0