การแยกและจำแนกแบคทีเรีย ที่สามารถทนโครเมียมจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกหนัง
การแยกและจำแนกแบคทีเรีย ที่สามารถทนโครเมียมจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกหนัง
ชื่อเรื่อง :
การแยกและจำแนกแบคทีเรีย ที่สามารถทนโครเมียมจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกหนัง
ปี :
2537
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิรดี ปิลันธนภาคย์
ผู้แต่งร่วม :
สุดารัตน์ บุญจันทร์

อภิรดี ปิลันธนภาคย์,สุดารัตน์ บุญจันทร์. 2537. การแยกและจำแนกแบคทีเรีย ที่สามารถทนโครเมียมจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกหนัง. ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา;

อภิรดี ปิลันธนภาคย์,สุดารัตน์ บุญจันทร์. (2537) การแยกและจำแนกแบคทีเรีย ที่สามารถทนโครเมียมจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกหนัง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

อภิรดี ปิลันธนภาคย์,สุดารัตน์ บุญจันทร์. การแยกและจำแนกแบคทีเรีย ที่สามารถทนโครเมียมจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกหนัง. ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537. Print.

อภิรดี ปิลันธนภาคย์,สุดารัตน์ บุญจันทร์. (2537) การแยกและจำแนกแบคทีเรีย ที่สามารถทนโครเมียมจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกหนัง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0