การเจริญเติบโต ลักษณะที่แสดงออก การให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ของกล้วยในกลุ่มยีโนม AA บางพันธุ์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเจริญเติบโต ลักษณะที่แสดงออก การให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ของกล้วยในกลุ่มยีโนม AA บางพันธุ์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
การเจริญเติบโต ลักษณะที่แสดงออก การให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ของกล้วยในกลุ่มยีโนม AA บางพันธุ์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มุจลินท์ ติณสิริสุข
ผู้แต่งร่วม :
-

มุจลินท์ ติณสิริสุข. 2538. การเจริญเติบโต ลักษณะที่แสดงออก การให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ของกล้วยในกลุ่มยีโนม AA บางพันธุ์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มุจลินท์ ติณสิริสุข. (2538) การเจริญเติบโต ลักษณะที่แสดงออก การให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ของกล้วยในกลุ่มยีโนม AA บางพันธุ์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มุจลินท์ ติณสิริสุข. การเจริญเติบโต ลักษณะที่แสดงออก การให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ของกล้วยในกลุ่มยีโนม AA บางพันธุ์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มุจลินท์ ติณสิริสุข. (2538) การเจริญเติบโต ลักษณะที่แสดงออก การให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ของกล้วยในกลุ่มยีโนม AA บางพันธุ์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0