แบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และการดื้อของเชื้อ Vibrio spp. ต่อยาต้านจุลชีพ
แบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และการดื้อของเชื้อ Vibrio spp. ต่อยาต้านจุลชีพ
ชื่อเรื่อง :
แบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และการดื้อของเชื้อ Vibrio spp. ต่อยาต้านจุลชีพ
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุภชัย ประพัสศร
ผู้แต่งร่วม :
-

ศุภชัย ประพัสศร. 2538. แบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และการดื้อของเชื้อ Vibrio spp. ต่อยาต้านจุลชีพ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ศุภชัย ประพัสศร. (2538) แบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และการดื้อของเชื้อ Vibrio spp. ต่อยาต้านจุลชีพ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ศุภชัย ประพัสศร. แบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และการดื้อของเชื้อ Vibrio spp. ต่อยาต้านจุลชีพ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.

ศุภชัย ประพัสศร. (2538) แบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และการดื้อของเชื้อ Vibrio spp. ต่อยาต้านจุลชีพ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0