การสอบถามทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการศึกษาในสายอาชีพ
การสอบถามทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการศึกษาในสายอาชีพ
ชื่อเรื่อง :
การสอบถามทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการศึกษาในสายอาชีพ
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิทักษ์ สิทธิเสรี
ผู้แต่งร่วม :
-

พิทักษ์ สิทธิเสรี. 2532. การสอบถามทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการศึกษาในสายอาชีพ. ประจวบคีรีขันธ์:วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์;

พิทักษ์ สิทธิเสรี. (2532) การสอบถามทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการศึกษาในสายอาชีพ. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์:ประจวบคีรีขันธ์.

พิทักษ์ สิทธิเสรี. การสอบถามทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการศึกษาในสายอาชีพ. ประจวบคีรีขันธ์:วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์, 2532. Print.

พิทักษ์ สิทธิเสรี. (2532) การสอบถามทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการศึกษาในสายอาชีพ. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์:ประจวบคีรีขันธ์.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0