ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์. 2538. ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์. (2538) ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์. ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.

ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์. (2538) ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.